De Stichting

Wie zijn wij?

Stichting Fountain of Joy is een maatschappelijke organisatie. Iedereen kan zich aanmelden voor hulp bij Stichting Fountain of Joy. Wij staan klaar voor iedereen, omdat ieder mens uniek is en een unieke vraag heeft.

Verandering en Herstel zijn mogelijk

We geloven dat een mens waardevol is, en dat het niet de bedoeling is dat mensen gebukt door het leven gaan onder hun zwakheden en beperkingen.

We geloven dat herstel mogelijk is voor iedereen. We geloven niet in hopeloze gevallen. Dus ieder mens is welkom ongeacht levensovertuiging, afkomst en geloofsachtergrond. Wij bieden mensen de kans om opnieuw te beginnen.

Missie & Visie

Stichting Fountain of Joy biedt zorgverlening aan mensen die aan de onderkant van de samenleving terecht zijn gekomen. Wij hebben daarbij een maatschappijbeeld voor ogen waarin geen uitsluiting voorkomt. Wij geloven dat mensen in sociale netwerken hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen, en dat zij maatschappelijk kunnen functioneren volgens de normen en waarden van goed burgerschap zoals die in onze samenleving gelden.

De Stichting wil zowel preventief als ook re-integratie stimulerend werken in haar ondersteuning.

De Stichting streeft zelfstandigheid van mensen na en gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van deze mensen in hun maatschappelijk handelen.

De Stichting wil mensen met een beperking actief en begeleidend ondersteunen om te voorkomen dat zij in een sociaal, lichamelijk of geestelijk isolement terecht komen.

Doelstelling

Stichting Fountain of Joy is opgericht met de doelstelling om hulp, begeleiding en/of opvang te bieden aan mensen die tussen wal en schip belanden, eenzame ouderen en sociaalpsychologisch zwakkeren in de samenleving.

De Stichting biedt begeleiding aan nieuwe Nederlanders; minderjarige jeugdigen en jongvolwassenen met beperkingen. Voorts geeft de Stichting ondersteuning bij hun functioneren in het dagelijkse leven op sociaal terrein, school, werk en zelfstandigheid in het maatschappelijk leven.