Steun ons

Als onze doelen en werkwijze u aanspreken dan is het goed om te weten dat u ons werk op verschillende manieren financieel kunt steunen.

Eenmalige schenking
Periodieke schenking
Via testament

Elke bijdrage aan Stichting Fountain of Joy is welkom op rekeningnummer: NL78 RABO 0181 9704 57 t.n.v. Stichting Fountain of Joy, Den Bosch.

Uw gift is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting (er geldt hiervoor een drempel, de hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Belastingdienst). Stichting Fountain of Joy is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften zijn vrijgesteld van schenking- en successierechten.