Ons uitgangspunt

Ons uitgangspunt is sociale maatschappelijke betrokkenheid vóór en met elkaar.

De drijfveer van onze inspanningen is om alle mensen ongeacht etnische achtergrond, religie, huidskleur, afkomst of wat dan ook de mogelijkheid te bieden om op een menswaardige manier een zinvolle plaats te verwerven in onze samenleving.