Gezinscoach

Via het open spreekuur wordt (indien gewenst) een gezinscoach aan een persoon/huishouden gekoppeld.

Een gezinscoach is iemand die, gedurende een bepaalde periode, naast een gezin staat en hen helpt om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.

De gezinscoach luistert, geeft advies, motiveert en brengt de persoon/het gezin in contact met de juiste hulpbronnen.