Gezinscoach

Via het open spreekuur wordt (indien gewenst) een gezinscoach aan een persoon/huishouden gekoppeld.

Een gezinscoach is iemand die, gedurende een bepaalde periode, naast een gezin staat en hen helpt om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.

De gezinscoach luistert, geeft advies, motiveert en brengt de persoon/het gezin in contact met de juiste hulpbronnen.

De activiteiten

De activiteiten van dit project zijn gericht op 5 verschillende typen:

Praktische hulp
Sociale hulp
Informatieve hulp
Administratieve hulp
Educatieve hulp

De activiteiten variëren van Nederlandse les, bijeenkomsten over opvoeding, vergaderingen, biljarten, muzieklessen, dansen en opleidingen.

Onderstaand onze activiteiten:

Begeleiding van mensen die hulp nodig hebben.
Begeleiding van nieuwe Nederlanders.
Seminars;
– Voor mensen die financiële problemen hebben
– Omgaan met geld
– Huiswerkbegeleiding
– Opvoeding van kinderen
– Etc.
Inloopcentrum t.b.v. iedereen die daar behoefte aan heeft:
– Hangjongeren
– Ouderen die behoefte hebben aan een gesprek
– Contact en ontmoetingsplaats
– Diverse activiteiten voor kinderen

Ons uitgangspunt

Ons uitgangspunt is sociale maatschappelijke betrokkenheid vóór en met elkaar.

De drijfveer van onze inspanningen is om alle mensen ongeacht etnische achtergrond, religie, huidskleur, afkomst of wat dan ook de mogelijkheid te bieden om op een menswaardige manier een zinvolle plaats te verwerven in onze samenleving.